City Handlowy, Warszawa 

Modernizacja zasilania polegająca na wymianie wyłącznika wraz z adaptacją i parametryzacją układu
automatyki w szafie zasilającej z agregatu prądotwórczego w banku przy ul. Senatorskiej 16.

Wiśniowy Business Park, Warszawa

Wykonanie prac w zakresie serwisowania rozdzielnic średniego napięcia w budynku D.